Posúdenie o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pre jednotlivých činnostiach  sa vykonáva podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008.

Bodovo sa vyhodnocujú úkony:

 • stravovania
 • vyprázdňovania močového mechúra
 • vyprázdňovania hrubého čreva
 • osobnej hygieny
 • celkového kúpeľa
 • obliekania a vyzliekania
 • zmeny polohy, sedenia a státia
 • pohybu po schodoch
 • pohyb po rovine
 • orientácia v prostredí
 • dodržiavanie liečebného režimu
 • dohľadu

Na základe dosiahnutých bodov podľa tabuľky sa určí stupeň odkázanosti od I. po VI.

Google+