Personál  vlastnej kuchyne  denne pripravuje jedlá zodpovedajúce seniorskému veku a dostatok tekutín v podobe  pramenitej vody , čajov, malinoviek, bielej kávy a ľahkých polievok

Stravníci majú na výber z dvoch jedál, z ktorých jedno je mäsité a jedno vegetariánske. Podľa zdravotného stavu klientov pripravujeme individuálne diéty a mleté jedlá.

Zeleninové šaláty , ovocie, jogurt sú dennou súčasťou podávanej stravy. V jedálnom lístku sú zastúpené jedlá podľa želania klientov a pre spestrenie jedlá medzinárodnej kuchyne.

Do jedálneho lístka zaraďujeme iba úspešné a výživné  jedlá o ktoré majú stravníci záujem.

Stravníci sa stravujú v jedálňach s obsluhou, ktoré sú na každom podlaží neďaleko izieb. Imobilným alebo nemocným klientom sa podáva strava za asistencie personálu.

Klientom v ťažkom zdravotnom stave a pri nechuti  do jedla sa strava dopĺňa Nutridrinkom.

Strava sa podáva 5-krát  denne, diabetikom 6-krát denne.

Jedálny lístok

 

 

 

 • All
 • Kontakt
 • Prostredie
 • Starostlivosť
 • Ubytovanie
 • Popis a zobrazenie variácií izieb k dispozícii.
  • Ubytovanie
  +
 • zdravotne, alebo duševne odkázaných na pomoc inej osoby pre seniorov vo veku nad 60 rokov, krátkodobo
  • Starostlivosť
  +
 • Chutná strava podľa vlastného výberu
  • Starostlivosť
  +
 • Rozvíjanie záujmov klientov rôznymi voľnočasovými aktivitami...  
  • Starostlivosť
  +
 • Každý obyvateľ má svojho asistenta a terapeuta. Pravidelne sa mu venuje zdravotná sestra, sociálny poradca aj fyzioterapeut.
  • Starostlivosť
  +
 • Ľudia sa stretávajú v spoločenských miestnostiach a klubovniach, v dielničkách alebo v záujmových krúžkoch.
  • Prostredie
  +
 • Tím skúsených opatrovateľov a špecialistov
  • Starostlivosť
  +
 • Popis a členenie priestorov zariadenia v Želiezovciach.
  • Ubytovanie
  +
 • Priestor na prechádzky, diskusie, zábavu a oddych obklopujúci celý komplex.
  • Prostredie
  +
 • po celý rok s výhľadom na vstup do zariadenia
  • Prostredie
  +
 • Kalendár návštevných dní v GRANDPARK-u.
  • Kontakt
  +
 • Propagačné a informačné akcie mimo zariadenia, poradenstvo
  • Kontakt
  +
Google+